ý tưởng

Âm nhạc tốt được chuẩn bị đặc biệt là cho làm cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai hạnh phúc và phát triển nhạy cảm và trí thông minh của em bé.

Thời kỳ mang thai và đưa đứa trẻ tương tự như ở khắp mọi nơi. Bạn hãy chia sẻ với chúng tôi với các quan sát, suy nghĩ của bạn trên trang web của chúng tôi và Facebook. Có lẽ bạn sẽ giúp đỡ những người khác hoặc bạn sẽ có được thông tin quý giá mới.

Chúng tôi hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng có thể giúp xây dựng một xã hội nhạy cảm hơn và tốt hơn.

Hãy nhận các ứng dụng điện thoại di động